Hildestveit Maskin AS

Hildestveit Maskin AS

Hildestveit Maskin er ein maskinentreprenør frå Voss, som tek på seg arbeid fyrst og fremst i og rundt Voss, men også resten av Hordaland.

 

Me er 11 ansatte fast inkludert ein lærling, men kan være 12-14 i sesongen.

Me har også faste underentreprenører me samarbeidar med heile året.

 

Me driv hovedsakleg med:

- Hus og hyttetomter

- Natursteinsmuring

- Drenering / Rehabilitering rundt hus

- Strøm og Telegrøfte med tilknytt arbeid

- Vatn og avløp

- Landskapsutforming

- Betong

- Flis og div. murarbeid

- Massetransport

- Brøyting

mm.

 

Me er godkjend lærebedrift med lærling, MEF medlem og har Sentral Godkjenning. Me har også ADK.

Om oss

 

Litt om kven me er og kva me driv med

Alle våre tilsette med kontakt informasjon

 

 

 

Om oss

Kontakt oss

 

Kontaktinformasjon

Kart

Bildegalleri

 

Her legg me ut litt bilder av kva me driv med. Vil du følge med litt meir i "real time" så følg oss på Facebook!